Naše nabídka
Maximální bonus 2500$
100% zhodnocení při registraci
 
 
Kde si zahrát
Mansion Poker
Poker 770
888 Poker
Lucky Ace Poker
Expekt Poker
Red Kings Poker
Unibet Poker
William Hill Poker
Party Poker
Titan Poker
Texas holdem bez limitu – Jak určit pot odds

Určit optimální výši vaší sázky v závislosti na aktuální pravděpodobnosti na zisk banku je jedním ze základních umění pokeru. Každý hráč by tuto pokerovou matematiku měl ovládat, a já vám pomocí jednoduchého příkladu vysvětím, jak na to. Určit pot odds nám pomáhá porozumět hře jako takové a optimalizovat svoji další pokerovou strategii.

Spoustu věcí už jsem vám prozradila v článku o pokerové matematice a využijeme je i při počítání pot odds. Tentokrát se pustíme do konkrétního příkladu i s obrázky a vysvětlíme si obecný princip, jak určit pot odds a tím pádem i vypočítat pravděpodobnost na zisk banku. Není na škodu, vzít si k ruce i kalkulačku, nebo alespoň tužku a papír.

 

Tak pojďme na to! Jak už jsem říkala, vše si ukážeme na názorném příkladu. Uvažujme situaci, kdy nám do ruky přišla tato startovní kombinace:

 

Se sedmičkou a devítkou v křížích se nám podařilo proklouznout přes flop až k turnu, na kterém se objevila další křížová karta. To znamená, že v této chvíli máme otevřenou barvu (flush draw) a čekáme na jakoukoliv křížovou kartu na riveru.

 

Jelikož má každá barva celkem 13 různých karet a z toho dvě držíme v ruce a další dvě jsou na stole, zbývá nám celkem 9 outs (karet, které nám doplní barvu).

Nyní musíme dosadit počet outs do jednoduchého vzorce a tím získáme pravděpodobnost na doplnění barvy (a pravděpodobně i nejvyšší kombinace ve hře). Ten je následující:

 P = 1 - [(46 - outs) / 46]

 

Pro vysvětlení: My vidíme 2 karty u sebe v ruce a 4 na stole, což po odečtění od celkového počtu 52 karet v balíčku dává 46 karet. Počet našich outs je jak známo 9, takže získáváme výsledek 0,196. Což znamená, že naše šance je zhruba dvacetiprocentní. Pro doplnění ještě uvedu vzoreček pro výpočet pravděpodobnosti již po flopu, kde by nás čekali ještě 2 neznámé karty na stole. Ten zní: 

P = 1 - [((47 - outs) / 47) x ((46 - outs) / 46)]

 

 Nyní známe pravděpodobnost, že nám opravdu přijde po riveru barva, takže zbývá určit pravděpodobnost výhry banku. Naše situace je závislá nejen na aktuální výši banku, ale také na sázce protihráčů. Pravděpodobnost na zisk banku je možné definovat jako poměr výše naší potřebné sázky k celkové velikosti banku (i se započítáním naší sázky).

 

Uvažujme například situaci, kdy protihráč (pro jednoduchost je už jediným zbývajícím) před námi vsadil 500 korun a již předtím v banku byly 2 000. Jestliže se chceme podívat na river (a to my bychom určitě chtěli), je nutné docallovat oněch 500. Očekávanou sázku tedy dělíme celkovou výši banku.

500 / (2000 + 500 + 500) = 16,67

 

Tento výsledek znamená, že abychom byli rentabilní, musíme vyhrát alespoň každou šestou hru.

Teď už nám zbývá jen poměřit šance na zkompletování barvy s pravděpodobností na zisk banku. Je logické, že když je pravděpodobnost na vytvoření výherní kombinace nižší než pravděpodobnost na zisk banku, karty položíme. V opačné situace pokračujeme ve hře. A to je právě náš případ! Šance na zisk výherní kombice je o 3 procenta vyšší, takže neváháme dorovnat sázku.

Ještě patrnější by byl náš modelový příklad v dlouhodobém hledisku. Dejme tomu, že bychom danou partii absolvovali hned stokrát. Tedy museli bychom 100x vsadit 500 korun, což by činilo celkové náklady 50.000.

Každý bank, který bychom vyhráli (neuvažujeme už další sázky po riveru, protože by nemusely přijít) by činil 3.000. A také víme, že bychom vyhrávali téměř každou pátou hru (přesněji 19,6% z nich). Náš zisk by pak šel vypočítat pomocí následujícího vzorce:

(19,6 x 3000) – 50 000 = 8800

 

V dlouhodobém horizontu, v případě 100 partií, bychom tedy v průměru vyhráli 8.800 Kč. A tady už je prospěch našeho rozhodnutí jasně patrný, co říkáte?