Texas Holdem (limit)

Texas poker je bez pochyby nejoblíbenější variantou pokeru. Existují dva hlavní typy pokeru – s limitem a bez limitu. Na této stránce vás seznámím s pravidly hry limit holdem poker nebo-li texas holdem s limitem. Tato verze je velmi zábavná, většina hráčů přesto upřednostňuje poker bez limitu a já k nim taky patřím. Přesto občas zkusím i limit online poker a tuto verzi doporučuji všem hráčům, kteří mají s pokerem málo zkušeností. Je skvělý i v případě, že ještě nevíte, jak se hraje poker online.

A co to ten limit je? Limit je určité rozmezí, které stanoví nižší a vyšší částku, kterou hráč nemůže překročit, ale ani nemůže vsadit míň. Existují tedy dva typy limitů: "nižší limit" (lower limit) je nejnižší částka, kterou může hráč vsadit. "Upper limit“ je nejvyšší částka, kterou může hráč vsadit. Lower limit je při hře Texas poker stanoven vždy. Čím se tedy liší hry s limitem a bez limitu? Ve hře bez limitu je stanoven pouze „lower limit“, který se někdy v pravidelných intervalech zvyšuje. Ve hře no limit poker texas holdem můžete tedy kdykoliv vsadit tzv. ALL-IN (vsázím vše).

Pravidla hry limit holdem poker

Minimální počet hráčů, kteří mohou hrát Texas poker je dva. Před začátkem hry se určí hráč, který bude karty rozdávat – dealer (při hře online poker toto automaticky stanovuje software)

Hra začíná, když dealer rozdá každému hráči dvě karty obrácené lícem dolů. Těmto kartám se říká "hole cards" nebo "pocket cards".  Poté dealer vyloží třikrát karty obrácené lícem nahoru, které může použít každý hráč. Těmto společným kartám se říká "community cards" (celkem je jich pět). Vyhrává hráč, který má nejvyšší kombinaci karet sestavenou ze dvou vlastních a tří společných karet.

První kolo začíná tak, že hráč na pozici small blind (pozice nalevo od dealera) vsadí polovinu minimální sázky, hráč na pozici big blind (minimální sázka) také vsadí a pak sází ostatní. Po ukončení prvního kola sázek, dealer položí na stůl tři společné karty. Těmto třem kartám se říká flop.

Pak následuje další kolo sázek. Poté dealer umístí čtvrtou společnou kartu – "turn". Po následujícím kole sázek je vyložena poslední společná karta "river", čímž začíná poslední kolo sázek.

Jakmile je ukončeno poslední kolo sázek, hráči ukáží karty (showdown) a vyhrává ten s nejlepší kombinací karet. Mají-li hráči stejné karty, bank se poměrově rozdělí (split). Výjimečně se může stát, že pět společných karet (community cards) tvoří nejlepší kombinace. V takovém případě se bank rozdělí mezi všechny hráče, kteří ukázali karty (dostali se do fáze showdown). Karty nemusíte ukázat, ale pak automaticky prohráváte. Při hře limit online poker rozhoduje o vítězi software.

Pravidla hry limit holdem poker vyžadují, aby při každé hře vsadil hráč na pozici small blind a big blind. Toto jsou povinné sázky a pozice na těchto sázkách se po každém kole posunuje doleva stejně jako pozice dealera. Každý hráč (který není na pozici small nebo big blind) se poté může rozhodnout, zda sázku big blind dorovná (call), zvýší (raise) nebo složí karty (fold). V určité fázi může každý hráč „check“ (tzn. nevsadit), ale pouze v případě, že žádný hráč před ním sázku nenavýšil (resp. nikdo ještě v tomto kole před ním nevsadil).

Při každé hře limit texas holdem online poker je v každém kole stanoveno rozpětí sázek, které může hráč sázet. Ve hře  5$/10$ je small blind 2,5$, big blind 5$. Během dvou prvních kol je možno navýšit maximálně o 5$.

Například hráč dorovná big blind na 5$, další zvýší na 10$ a třetí může ještě navýšit na 15$. V posledních dvou kolech je ale možné navýšit až o 10$. Hráči mohou během jednoho kola sázek navýšit sázku maximálně třikrát.

Pot limit holdem poker

Hra pot limit online poker je něco mezi hrou poker texas holdem s limitem a bez limitu. Jeden můj kamarád na ní nedá dopustit, takže si někdy zahraji s ním. A jak se hraje poker s limitem banku? Při hře pot limit texas holdem online poker (pot znamená hrnec, nebo-li bank) může hráč vsadit jakoukoliv částku, v rozpětí od minimální sázky po aktuální výši banku. Takže pokud hrajete hru v rozpětí 10$/20$, je small blind 10$ a big blind 20$. Hráč, který sedí vedle pozice big blind, může dorovnat sázku (20$) nebo navýšit, ale pouze o tolik, aby tato sázka nepřevýšila aktuální výši banku (v tomto případě max. 30$). Další navýšení musí být stejně jako v ostatních pokerových variantách alespoň tak velké, jako předchozí sázka či navýšení. S rostoucím bankem (pot) samozřejmě roste i maximální limit sázky.

Pokud Vás hra limit texas holdem online poker zaujala, vyzkoušejte v jedné z mnou vybraných pokerových heren. A pokud chcete najít tu opravdu nejlepší, napište mi a já Vám nějakou hernu doporučím. Nebojte se, co Kiki slíbí, to taky splní. Nebo jste už ve fázi, kdy vás limit texas holdem poker i pot limit texas holdem nudí? Pak je na čase přejít na Texas poker bez limitu.